Zhe Jiang Yiwu Huayang Corporation

Maneki Solar Lucky Cat

Sold out

Zhe Jiang Yiwu Huayang Corporation

Maneki Solar Lucky Cat

Sold out
  • Description

Beautiful Gold Solar Powered Maneki Neko Beckoning Lucky Money Cat.

Manufacturer: Zhe Jiang Yiwu Huayang Corporation
Size: 3 x 3 x 2.75
Notes: gold, solar powered